Een workshop djembé of slagwerk is langer dan een wekelijks lesuur. Er wordt dieper op de lesstof ingegaan en het is intensiever dan een les. Vaak betreft het een reeks van workshops, waar gedurende een aantal keren aan één stuk wordt gewerkt. Djembé en doundoun-begeleiding, of slagwerk kunnen het onderwerp zijn. Je geeft je op voor een korte periode, bijvoorbeeld 3 à 4 maanden. In totaal dus 3 à 4 keer een aantal uren spelen.

Er worden geluidsopnames gemaakt tijdens de workshops. Deze worden verstuurd om thuis even rustig te bestuderen of als opfrisser voor de volgende les. Ook hier is het niet nodig noten te kunnen of leren lezen.