Onder intensieve begeleiding is het mogelijk om individueel aan de slag te gaan met o.a. verwerking, het ontwikkelen van bepaalde eigenschappen en/of meer zelfvertrouwen, het aanleren van ander gedrag, leren beter in je kracht te staan, en met zelf aangedragen vraagstukken of wensen. Mensen met ADHD/ADD, Asperger, Autisme of andere ‘labels’ zijn van harte welkom om hun wensen bespreekbaar te maken en mogelijkheden te onderzoeken. Ook kinderen, die zich moeilijk kunnen concentreren, teruggetrokken zijn en weinig sociale interacties aangaan, kunnen d.m.v. de muziektherapie nieuwe mogelijkheden leren.

Mensen met chronische pijnklachten kunnen leren op een andere manier om te gaan met het dagelijks leven middels begeleiding. Denise Ferdinand heeft overigens zelf chronische pijn.

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen via mail of telefoon. Stel uw vraag en we zoeken samen naar een antwoord of een oplossing.